STOP ABUZULUI LA CATEDRĂ!

„Deci chiar nu pot să cred că ești așa de proastă”, îi scria profesorul Horea Bădău unei studente, potrivit investigației jurnaliștilor Carla Lunguți și Cristian Lupșa în legătură cu acțiunile domnului lector universitar doctor, Horea-Mihai Bădău, angajat al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

Asociația Studenților la Comunicare (ASC) condamnă ferm orice formă de abuz emoțional, psihologic și hărțuire sexuală, lucruri care sunt incompatibile cu desfășurarea normală a procesului academic într-o instituție universitară.

Cadrele didactice au obligativitatea în timpul procesului educațional să păstreze un comportament care exclude folosirea unui limbaj vulgar, precum și hărțuirea sau amenințarea, conform art. 11, alin. 1, pct. (a), (b), (c), (d) sau art. 16, alin. 1, pct. (d), (e), (f), din Codul de Etică și Deontologie al Universității din București. Potrivit dovezilor publicate în articolul de la Rise Project, profesorul Horea Bădău a încălcat aceste prevederi.

 

Art. 11

(1) Responsabilitatea obligă membrii comunității academice la un comportament care exclude, atât offline, cât și online, formularea în scris sau pe cale verbală de opinii tendențioase, folosirea unui limbaj vulgar, ofensator, ireverențios, precum și hărțuirea, amenințarea, umilirea, intimidarea, bullying-ul, atacul la persoană, dezinformarea, calomnia sau denigrarea Universității din București, a facultăților, a unor persoane din propria instituție, a studenților sau a comunității academice în ansamblul ei. 

(2) În mod specific, sunt interzise următoarele:

(a) Insulta verbală sau scrisă

(b) Abuzul de putere 

(c) Hărțuirea, înțeleasă drept comportament degradant, intimidant sau umilitor prin care este afectată capacitatea unei persoane de a-și desfășura în mod firesc activitățile profesionale și de studiu sau de a-și exercita drepturile, indiferent de formele în care s-ar putea manifesta acesta (precum hărțuirea sexuală, șicanarea sistematică și altele asemenea) 

(d) Discriminarea, înțeleasă ca orice deosebire, excludere, restricție, sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală de orice fel, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării, în condițiile de egalitate, a drepturilor omului.

Art. 16 Corpul profesoral și de cercetare, corpul studențesc și corpul administrativ trebuie să respecte normele etice impuse de statutul lor în Universitate, precum și pe cele privind propria profesie, atât în cadrul Universității, cât și în domeniul public, online și offline, după cum urmează:

(1) Corpul profesoral și de cercetare este răspunzător de ralizarea unei bune calități a activității didactice și de cercetare, prin respectarea eticii în aplicarea normelor, a procedurilor și a regulilor profesionale, dar și prin manifestarea unui comportament demn în interiorul, dar și în afara Universității.  În acest sens, toți ce care alcătuiesc acest corp trebuie: 

(d) Să nu manifesteze un comportament discriminatoriu 

(e) Să nu pretindă sau să accepte favoruri, sub orice formă, inclusiv de natură sexuală

(f) Să se abțină de la orice acțiune contrară reglementărilor aplicabile și să ducă la îndeplinire orice obligație ce ar decurge din asigurarea și respectarea eticii și integrității academice

 

Solicităm un punct de vedere public al Comisiei de Etică a Universității din București cu privire la situația domnului Bădău, care este în continuare angajat al instituției. Fiind ultimul an în care mai poate beneficia de statutul de angajat în concediu fără plată, suntem îngrijorați cu privire la o posibilă întoarcere a domnului profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și vom face demersuri spre a cere comisiei de etică să analizeze dacă domnul lector universitar doctor, Horea-Mihai Bădău, cu toate faptele descrise în investigația publicată pe Rise Project, mai poate reveni la catedră. 

Considerăm că într-un mediu academic studenții trebuie puși pe primul loc și merităm un tratament care să ne asigure siguranță. Din păcate în acest moment, nu simțim asta, pașii spre a rezolva/reclama o problemă neavantajând studentul. În urma acestei investigații, Asociația Studenților la Comunicare lansează un formular prin intermediul căruia studenții FJSC ne pot comunica problemele întâmpinate în spațiul academic. Ne dorim pe viitor să evităm împreună toate situațiile în care un student se simte lipsit de susținere și de suport și îi încurajăm astfel, pe toți colegii noștri, să nu ezite să-și facă vocea auzită, indiferent de mijloace.

LINK FORMULAR: https://shorturl.at/fmOUV

 

 

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Lorem ipsum

Ultimele noutăți

Related Article