INFORMAȚII FJSC

ADMITERE LICENȚĂ 2024

COMUNICARE & RELAȚII PUBLICE + PUBLICITATE:

 • 25% MEDIA GENERALĂ A EXAMENULUI DE BACALAUREAT
 • 75% PROBA SCRISĂ ( 37,5% test grilă vocabular + 37,5% argumentare)

JURNALISM:

 • 30% MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ( 15% media generală + 15% nota obținută la Lb. Română de la examenul de Bacalaureat­)
 • 70% PROBA SCRISĂ ( examen scris care conține subiecte de Lb. Română – 30/40 întrebări grilă + un subiect de narațiune/creativitate – expresivitate + subiect de argumentare – probă eliminatorie)

 

LOCURI JURNALISM

Formă de

învătământ

Locuri buget

Locuri buget romi

Locuri absolvenți mediul rural

Locuri persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități

Total locuri buget

Locuri cu taxă

Total locuri buget+taxă

 

       IF

 

40

 

1

 

1

 

1

 

43

 

86

 

129

 

       ID

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

30

 

30

 

LOCURI CRP

Formă de

învătământ

Locuri buget

Locuri buget romi

Locuri absolvenți mediul rural

Locuri persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități

Total locuri buget

Locuri cu taxă

Total locuri buget+taxă

 

       IF

 

41

 

1

 

1

 

0

 

43

 

86

 

129

 

       ID

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

30

 

30

 

 

LOCURI PUBLICITATE

 

Formă de

învătământ

Locuri buget

Locuri buget romi

Locuri absolvenți mediul rural

Locuri protecție socială

Total locuri buget

Locuri cu taxă

Total locuri buget+taxă

 

       IF

 

40

 

0

 

1

 

0

 

41

 

33

 

74

 

       ID

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

30

 

30

 

ULTIMELE MEDII DE ADMITERE

JURNALISM:

 • BUGET: 8,01
 • TAXĂ: 5,78
 • ID: 6,17

 

CRP:

 • BUGET: 8,00
 • TAXĂ: 5,73
 • ID: 5,70

 

PUBLICITATE:

 • BUGET: 7,92
 • TAXĂ: 6,38
 • ID: 5,72

 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) printr-un link de înscriere oferit pe site-ul FJSC în perioada înscrierii.

Dosarul va cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 • O fotografie – încărcată online;
 • CI sau pașaport;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 • Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Departajarea la medii egale se va face, după următoarele 3 criterii, astfel:

1.nota de la subiectul de argumentare

2.nota de la grila de limba română (vocabular)

3.media generală  de la BAC

 

 

TAXE

Candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

Taxe de înscriere pentru :
– 1 specializare – 250 de lei
– 2 specializări – 350 de lei
– 3 specializări – 450 de lei

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență – 4100 lei, pentru IF și ID.

Taxa va fi achitată în cel mult 4 (patru) tranșe, după cum urmează:

 • Anul I (licență) și Anul I (master):

Rata I 775 RON (1000 RON deja achitați la confirmarea locului) – 30.10.2023

Rata II 775 RON – 15.12.2023

Rata III 775 RON – 15.01.2024

Rata III 775 RON – 15.05.2024

 

 • Anul II

Rata I 1100 RON – 30.10.2023

Rata II 1000 RON – 15.12.2023

Rata III 1000 RON – 15.01.2024

Rata IV 1000 RON – 15.05.2024

 

 • Anul III (licență) și Anul II (master)

Rata I 1100 RON – 30.10.2023

Rata II 1000 RON – 15.12.2023

Rata III 1000 RON – 15.01.2024

Rata IV 1000 RON – 03.05.2024

 

Taxa pentru reînmatriculare este 300 de lei.

 

Studenții aflați în prelungire de școlaritate, în anul universitar 2023-2024, plătesc taxa pentru un semestru de prelungire în valoare de 2050 de lei.

 

Taxa pentru reexaminări – 150 de lei.

În anumite situații se pot depune solicitări pentru amânarea plății taxei de școlarizare. Solicitarea se poate face printr-un formular pus la dispoziție pe site-ul facultății.

 

 

BURSE:

Bursele de performanţă  – Cuantum: 1200 lei/lună

Bursele de ajutor social – Cuantum: 1050 lei/lună

Ultima medie pentru bursă la CRP: 8,92

Ultima medie pentru bursă la JURNALISM: 8,95

Ultima medie pentru bursă la PUBLICITATE: 9,02

 

 

CĂMINE STUDENȚEȘTI

Total locuri: Aproximativ 4500 în 15 cămine. Acoperă aproximativ 80% din totalul de studenți UniBuc care optează să stea la cămin.

Căminele: – Complex Grozăvești (A, A1, B, C, D)

     – Gaudeamus

     – Complexul Mihail Kogâlniceanu

     – Căminul Poligrafie, sector 1

     – Theodor Pallady 1 și Theodor Pallady 2

     – Stoian Militaru Scara 1 și Scara 2

     – Căminul Fundeni – Complexul Măgurele

     – Căminul C-Leu    

     

REPARTIZARE: Bazată pe media de la admitere.

 

 

erasmus+, civis

 1. ERASMUS+

Destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu ( de la 3 la 12 luni), recunoscute formal de Universitatea de proveniență, într-o altă țară europeană.

520 €/lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.

470 €/lună: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 

 1. CIVIS

Reunește 11 universități din Europa, printre care se află și Universitatea din București.

 • Schimburi de experiență pentru o perioadă scurtă de timp (3-5 zile)
 • Domenii: sănătate, mediul urban, teritorii și mobilități, climat, mediu, energie, transformări, digitale și tehnologice, societate, cultură și patrimoniu.

Mobilitățile de studii Erasmus+ și CIVIS  pentru anul universitar în curs sunt finanțate pentru o perioadă de minim 3 luni și maxim un semestru. Bursele variază între 540 și 600 €/lună.