INFORMAȚII FJSC

ADMITERE LICENȚĂ 2024

COMUNICARE & RELAȚII PUBLICE + PUBLICITATE:

 • 25% MEDIA GENERALĂ A EXAMENULUI DE BACALAUREAT
 • 75% PROBA SCRISĂ ( 37,5% test grilă vocabular + 37,5% argumentare)

JURNALISM:

 • 30% MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ( 15% media generală + 15% nota obținută la Lb. Română de la examenul de Bacalaureat­)
 • 70% PROBA SCRISĂ ( examen scris care conține subiecte de Lb. Română – 30/40 întrebări grilă + un subiect de narațiune/creativitate – expresivitate + subiect de argumentare – probă eliminatorie)

LOCURI JURNALISM

Formă de

învătământ

Locuri buget

Locuri buget romi

Locuri absolvenți mediul rural

Locuri persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități

Total locuri buget

Locuri cu taxă

Total locuri buget+taxă

       IF

40

1

1

1

43

86

129

       ID

0

0

0

0

0

30

30

LOCURI CRP

Formă de

învătământ

Locuri buget

Locuri buget romi

Locuri absolvenți mediul rural

Locuri persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități

Total locuri buget

Locuri cu taxă

Total locuri buget+taxă

       IF

41

1

1

0

43

86

129

       ID

0

0

0

0

0

30

30

 

LOCURI PUBLICITATE

Formă de

învătământ

Locuri buget

Locuri buget romi

Locuri absolvenți mediul rural

Locuri protecție socială

Total locuri buget

Locuri cu taxă

Total locuri buget+taxă

       IF

40

0

1

0

41

33

74

       ID

0

0

0

0

0

30

30

ULTIMELE MEDII DE ADMITERE

JURNALISM:

 • BUGET: 8,01
 • TAXĂ: 5,78
 • ID: 6,17

CRP:

 • BUGET: 8,00
 • TAXĂ: 5,73
 • ID: 5,70

PUBLICITATE:

 • BUGET: 7,92
 • TAXĂ: 6,38
 • ID: 5,72

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) printr-un link de înscriere oferit pe site-ul FJSC în perioada înscrierii.

Dosarul va cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 • O fotografie – încărcată online;
 • CI sau pașaport;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 • Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Departajarea la medii egale se va face, după următoarele 3 criterii, astfel:

1.nota de la subiectul de argumentare

2.nota de la grila de limba română (vocabular)

3.media generală  de la BAC

TAXE

Candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

Taxe de înscriere pentru :
– 1 specializare – 250 de lei
– 2 specializări – 350 de lei
– 3 specializări – 450 de lei

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență – 4100 lei, pentru IF și ID.

Taxa va fi achitată în cel mult 4 (patru) tranșe, după cum urmează:

 • Anul I (licență) și Anul I (master):

Rata I 775 RON (1000 RON deja achitați la confirmarea locului) – 30.10.2023

Rata II 775 RON – 15.12.2023

Rata III 775 RON – 15.01.2024

Rata III 775 RON – 15.05.2024

 • Anul II

Rata I 1100 RON – 30.10.2023

Rata II 1000 RON – 15.12.2023

Rata III 1000 RON – 15.01.2024

Rata IV 1000 RON – 15.05.2024

 • Anul III (licență) și Anul II (master)

Rata I 1100 RON – 30.10.2023

Rata II 1000 RON – 15.12.2023

Rata III 1000 RON – 15.01.2024

Rata IV 1000 RON – 03.05.2024

Taxa pentru reînmatriculare este 300 de lei.

Studenții aflați în prelungire de școlaritate, în anul universitar 2023-2024, plătesc taxa pentru un semestru de prelungire în valoare de 2050 de lei.

Taxa pentru reexaminări – 150 de lei.

În anumite situații se pot depune solicitări pentru amânarea plății taxei de școlarizare. Solicitarea se poate face printr-un formular pus la dispoziție pe site-ul facultății.

BURSE:

Bursele de performanţă  – Cuantum: 1200 lei/lună

Bursele de ajutor social – Cuantum: 1050 lei/lună

Ultima medie pentru bursă la CRP: 8,92

Ultima medie pentru bursă la JURNALISM: 8,95

Ultima medie pentru bursă la PUBLICITATE: 9,02

CĂMINE STUDENȚEȘTI

Total locuri: Aproximativ 4500 în 15 cămine. Acoperă aproximativ 80% din totalul de studenți UniBuc care optează să stea la cămin.

Căminele: – Complex Grozăvești (A, A1, B, C, D)

     – Gaudeamus

     – Complexul Mihail Kogâlniceanu

     – Căminul Poligrafie, sector 1

     – Theodor Pallady 1 și Theodor Pallady 2

     – Stoian Militaru Scara 1 și Scara 2

     – Căminul Fundeni – Complexul Măgurele

     – Căminul C-Leu    

REPARTIZARE: Bazată pe media de la admitere.

erasmus+, civis

 1. ERASMUS+

Destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu ( de la 3 la 12 luni), recunoscute formal de Universitatea de proveniență, într-o altă țară europeană.

520 €/lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.

470 €/lună: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 2. CIVIS

Reunește 11 universități din Europa, printre care se află și Universitatea din București.

 • Schimburi de experiență pentru o perioadă scurtă de timp (3-5 zile)
 • Domenii: sănătate, mediul urban, teritorii și mobilități, climat, mediu, energie, transformări, digitale și tehnologice, societate, cultură și patrimoniu.

Mobilitățile de studii Erasmus+ și CIVIS  pentru anul universitar în curs sunt finanțate pentru o perioadă de minim 3 luni și maxim un semestru. Bursele variază între 540 și 600 €/lună.

structura anului universitar

Activitate didactică: 02.10.2023 – 09.06.2024

pentru cei din anii terminali, anul universitar se încheie pe 03.05.2024

 • Vacanța
  de iarnă
  : 23.12.2023 – 07.01.2024
 • Vacanța intersemestrială: 12.02.2024 – 25.02.2024
 • Vacanța de Paște: 04.05.2024 – 12.05.2024
 • Zile libere: 30.11.2024 (Sf. Andrei), 01.12.2024 (Ziua Marii Uniri),
  24.01.2024 (Ziua Unirii Principatelor Române, 01.05.2024 (Ziua Muncii),
  03.05.2024 (Vinerea Mare), 24.06.2024 (a doua zi de Rusalii)
 • Sesiunea 1: 22.01.2024 – 11.02.2024
 • Sesiunea 2: 10.06.2024 – 07.07.2024
 • Sesiunea de restanțe: 02.09.2024 – 09.09.2024
 • Sesiunea de reexaminări: 10.09.2024 – 17.09.2024

 

Pentru anii terminali:  Sesiune de
licență/disertație: 30.01.2024 – 11.02.2024

 • Sesiunea 2: 13.05.2024 – 02.06.2024
 • Sesiune de restanțe, reexaminări: 03.06.2024 – 16.06.2024
 • Pregătirea examenului de licență/disertație: 17.06.2024 – 23.06.2024
 • Sesiune de licență/disertație: 24.06.2024– 07.07.2024
 • Sesiune de licență/disertație: 02.09.2024 – 09.09.2024 (facultățile pot decide dacă susțin această sesiune)
 
 
 

biblioteca digitală

Biblioteca numără aproximativ 11.000 de volume, acoperind diferite domenii: comunicare, mass-media, publicitate, relații publice, drept, noi tehnologii ale comunicării, tehnoredactare computerizată, multimedia, sociologie, științe politice etc. Este cel mai bogat fond de carte straină și românească de jurnalism și comunicare din România.

În bibliotecă intra principalele cotidiene, săptămânale și lunare din presa română actuala, precum și reviste de specialitate (Jurnalism & Comunicare, Advertising Maker, Media & Advertising etc.). Biblioteca dispune de un important fond de dicționare și enciclopedii românești și străine. 

Baza de date ISIS, pusă la dispoziție de către Biblioteca Centrala Universitara (BCU), conține toate titlurile de care dispune biblioteca în centrele de lectură și de împrumut. De asemenea, fondul bibliotecii FJSC este disponibil în variantă computerizată.

Accesul în bibliotecă, atât pentru consultarea documentelor fizice, dar și pentru cele digitale, se face DOAR pe baza permisului actualizat. La biblioteca digitală accesul se face cu ajutorul contului instituțional s.unibuc.ro.

Contact:  biblioteca@fjsc.ro

 
 
 

decontare stb

Pentru decontare sunt eligibili studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (IF) și cu vârsta până la 30 de ani.

 Documente necesare pentru decontare:

 • Carnet de student și legitimație de transport (original + copie – copia se depune)
 • Card de transport STB (original + copie – copia se depune) sau copie după codul QR emis de aplicație
 • Bon fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original / chitanța primită pe e-mail în urma achiziționării online a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor)
 • Extrasul de cont al studentului (original sau copie) pentru IBAN. Se depune numai la prima decontare sau la schimbarea contului.
 • Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea decontării (se depune numai la prima decontare)

Primirea documentelor pentru decontare se face între 1-15 ale fiecărei luni. În măsura timpului disponibil documentele vor fi primite și după data de 15 ale lunii.

Pentru documentele depuse în perioada 1-15, decontarea se va face până la sfârșitul lunii în curs. Pentru documentele depuse în perioada 16-31, decontarea se va face luna următoare.

Documentele pentru decont se depun la Administrația FJSC, sala 601, la administrator Horia
Moraru.

alegeri studențești

Alegerile studențești sunt momente când studenții își votează colegii care să-i reprezinte în diferite organizații studențești, precum consilii facultare sau universitare. Aceste organizații se ocupă cu tot felul de chestii, de la organizarea de evenimente și activități pentru studenți până la reprezentarea intereselor lor în fața conducerii universității. Prin alegerile astea, studenții își pot face auzite vocile și pot contribui la schimbări și îmbunătățiri în viața lor universitară.

Votul se realizază prin intermediul platformei Helios Voting, exclusiv pe adresele instituționale, cu terminația @fjsc.ro.

informații despre examenul de finalizare al studiilor 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR, NIVEL LICENŢĂ

Proba 1Evaluarea redactării lucrării de licență.

Absolventul va răspunde în lucrarea de cercetare științifică sau în proiectul aplicativ (proiect de elaborare a unui produs) la probleme fundamentale din domeniul științe ale comunicării sau la subiecte particulare de specialitate din domeniile Jurnalism, Comunicare și Relații Publice sau Publicitate.

Nota minimă pentru evaluarea lucrării de licență – 5,00.

Proba 2Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Nota minimă pentru proba de prezentare şi susţinere a lucrării de diplomă – 5,00.

Un candidat obţine licenţa dacă media celor două probe este cel puţin 6,00.

Lucrarea de licență poate fi:

 • O cercetare / studiu de caz cu referire la analiza unor fenomene ale comunicării interpersonale, mediate, online sau de masă,
 • Un proiect aplicativ referitor la un produs mass media, de relaţii publice sau de publicitate (o anchetă jurnalistică de presă scrisă, un reportaj TV, un reportaj radio, o reclamă, o campanie de relaţii publice, etc.), însoţit de fundamentarea teoretică

Disertaţia poate fi:

 •  O cercetare de dimensiuni medii, cu referire la analiza unor fenomene ale comunicării interpersonale, online, mediate sau de masă, bazată pe sinteza lucrărilor de specialitate.
 • Un proiect referitor la un produs de comunicare legat de specificul masterului absolvit.